zpět na úvodní stránku

Dovolená Chorvatsko Bavaria 09


V průběhu několika uplynulých let se konečně domluvila parta osmi lidí (čtyř párů, dlužno poznamenat na sobě zcela nezávislých) na společné dovolené strávené v Chorvatsku na chartrove plachetnici Bavaria 44 v pevném termínu od 12 do 20 června. Část posádky se zná z mladých let a tak je zde opravdu velký předpoklad že dovolenková plavba Jadranem nenechá v zúčastněných negativní vliv (tento předpoklad byl ovšem vytvořen před odjezdem) a naopak přispěje k rozšíření jejich duševního obzoru a o nemalé zážitky, pohříchu doufejme, že kladné. K tomu také přispívá důležitý fakt o stejně staré generaci, protřelé životními lapáliemi, manželstvími, hrou v rockových kapelách, prací v nejrůznějších oborech a také částí života prožitého v totalitním režimu. Z těchto faktů vyplývá předpoklad, že z nahodilé akce se stane tradice, s tím že stejná parta v návaznosti na vyhodnocení plavby Jadranem navštíví a propluje nejenom Jadranské moře, ale i jiná moře, (namátkou lze jmenovat lokality: Somálsko, Řecko, Itálie, karibik, v plánu je zatím je okrajově a poněkud snivě Máchovo jezero a rybník Svět a také dosud nedobytý Baťův kanál ).Pohled z přídě jachty


Pokud obejdeme po lubu lodi sprayhood dostaneme se ke stěžni


Spolehlivý motor


Chodbička mezi kabinama


Postele nad sebou v boční kajutěNavigace:

Spolu s kapitánem vytýčí trasu budoucí plavby, denní kursy, naplánují denní cíle plavby v závislosti na předpovědi počasí. V průběhu plavby pečlivě sleduje kurs a zapisuje polohu lodi do mapy. Při příkazu o změně kursu plavby vydaný kapitánem, vše pečlivě zanese do mapy a určí následné stupně kursů. Neprodleně a včas informuje kapitána o blížících se mělčinách a úžinách, o jejich poloze a možné hloubce. Dopředu podává informace o možných útesech a tvaru pobřeží. Veškeré informace čerpá z přiložených námořních map a plotru GPS navigace. Součástí práce navigátora je sledovaní rádiového provozu lodní VHF stanice, zejména kanálu 16. Velmi důležitou činnosti navigátora je sledování předpovědi počasí pro plánovanou oblast plavby. Informace čerpá z předpovědních map zveřejněných na kapitanátech v Marinách nebo z předpovědí z rozhlasu nebo stanice VHF vysílaných v anglickém nebo chorvatském jazyce.

Pracoviště navigátora


Kormidelník:

Pomocí kormidla řídí směr lodi, nebo kontroluje činnost autopilota, tak aby loď směřovala požadovaným vytýčeným kursem. Polohu lodi si kontroluje informacemi u navigátora, který mu vydává v dohodnutých časových intervalech korekce kursu. V nebezpečí, hrozí kontakt s jinou lodí, mělčina, úžina, změna počasí, nebo jemu podezřelých situacích neprodleně informuje kapitána. Kormidelník nemusí mít podrobné znalosti o plavebních předpisech a ostatních změnách na lodi v průběhu plavby a proto musí ve všech těchto případech neprodleně informovat nebo předat řízení kapitánovi.


Lodní deník:

Lodní deník vede pověřená osoba, která do něj denně zapisuje vše co souvisí s plavbou a pobytem na lodi, pobytem v Marinách, zapisuje všechny důležité události, které se v ten den přihodily na palubě lodi a údajem o čase. Vedení lodního deníku je povinné na všech lodích.


Rozdělení funkcí:

Honza Andrés, vedoucí financí
Olga Škárková, palubní inženýr
Eva Šimková, vedoucí proviantu
Alena Kmoníčková, zdravotník
Zdena Andrésová, první důstojník
Jarda Šimek, druhý důstojník
Jarda Škárka, palubní důstojník
Ivo Kmoníček, kapitánFotograf :

Neměl by si nechat ujít důležité momenty z pobytu na jachtě a zdokumentovat celou plavbu pro všechny členy posádky.

Kuchař:

Měl by nadchnout svým kuchařským uměním ostatní členy posádky jachty.


Barman:

Měl by na požádání podávat ostatním členům posádky chlazené nealkoholické i alkoholické nápoje. Vřele se doporučuje zapojit fantazii a vyrábět speciální míchané nápoje.


Nákupčí:

Vedoucí proviantu určí z posádky člena, který je povinen provést dle pokynů nákup stanovených potravin, zpravidla se jedná o pečivo. Může se však jednat o cokoliv, včetně výběru hotovosti z bankomatu.


Vodař:

Hlídá stav sladké vody informuje o jejím možném nedostatku z důvodů nadměrného požívání sprchy nebo mytí nádobí apod. Provádí a řídí doplnění vody v Marinách. Pokud je to možné provádí všeobecné spláchnutí paluby a lubu lodi proudem vody z hadice na doplňování vody. V případě tankování nafty do lodě obsluhuje zátku s nádrží nafty a tankovací pistoli.


Elektrikář:

Provádí během plavby kontrolu stavu baterií. V případě jejich nadměrného vybití informuje kapitána o jejich stavu. Kapitán rozhodne o zdroji jejich dobití, motorem nebo zdrojem z pevniny. Má pod kontrolou ovládací panel všech lodních spotřebičů a dbá na jejich vypínání, zvláště pak nebezpečných spotřebičů (např. kotevní vrátek), zbytečně svítících světel v kajutách a na palubě za denního světla. Při pobytu v Marině připojuje zdroj energie k lodi a zvláště dbá na to aby připojovací kabel nebyl ponořen ve vodě.


Rozdělení činností:

Zdena, Olina, Alena, Eva, fendry
Zdena, háček
Jarda Šimek, hlavní plachta
Jarda Škárka, gena
Jarda, Jarda, kotva
Jarda, Jarda, muring
Alena, Olina, můstek
Alena, pravý zadní vazák
Olina, levý zadní vazák
Zdena, Honza, navigace
Olina, elektrikář
Eva, vodař
Eva, Olina, Alena, Zdena, kuchař
Eva, Olina, Alena, Zdena, barman
Alena, Eva, zdravotník
Honza, fotograf
Honza, lodní denník
Honza, vedoucí financí
Honza, nákupčí

Můstek:

Těsně před odplutím demontuje lodní můstek a přiváže jej na stanovené místo na lubu lodi. Při přistání pokládá lodní můstek mezi přistávací molo a loď. Pracuje vždy ve dvojici. Pracuje zvlášť opatrně a pomalu, protože při této činnosti je nejvíce úrazů zaviněných zbrklostí.


Háček:

Háček je pověřený člen posádky, který má za úkol zachytit návazec muringového lana na zamýšleném místě přistání vyvazovacího mola a podat jej na druhý konec lodi specialistům na vyvazování muringového lana.


Vázání fendrů:

Po opuštění kotviště nebo Maríny či přístavu se provede na příkaz kapitána úklid fendrů do předem určených míst na lodi. Fendry se zase použijí v okamžiku připlutí do Maríny či na kotviště. Fendry slouží jako ochrana lodi před dotykem a odřením trupu lodi o jinou loď nebo přístavní molo, většinou bokem lodi. Výška umístění fendrů se nastaví tak aby byla funkční jako tlumící balon mezi trupem lodi a betonovým molem přístavu.


Levý a pravý zadní vazák:

Obsluha zadního levého (pravého) vazáku má za úkol při odplouvání z muringového úvazu odvázat na pokyn kapitána lano a uvolnit ho kolem pacholete na mole, tak aby loď byla v dané chvíli volná a mohla bezpečně odplout od mola. Obsluha vazáku musí vázací lano udržovat napnuté a bez kliček a uzlů, která by vadily při uvolňování z pacholete. Při přistávání lodi zase podají lano obsluze na mole, která obtočí lano okolo pacholete a podá jej zpět obsluze vazáku, která vymezí vzdálenost mezi lodí a molem pro bezpečnou instalaci můstku a lano uváže na zadní vazák lodním uzlem pojištěném osmičkou.


Muring:

Obsluha muringového lana při odplouvání připraví uvolnění lana tak aby na pokyn kapitána došlo k jeho bezprostřednímu uvolnění. Lano nechá podél boku lodi klesnout ke dnu tak aby nedošlo k zachycení lana propelerem motoru lodi. Při připlouvání lodi k molu kapitán loď přibrzdí těsně před molem tak aby mohl háček zachytit vodící lano muringu. Lano musí bleskově vytáhnou na bok lodi tak aby byl schopen navazující lano muringu podat podél boku lodi obsluze na přídi lodi, která provede úvaz na předním vazáku muringu.


Obsluha kotvy:

Obsluha kotvy požádá elektrikáře o zapnutí kotvy na rozvodném panelu. Přistoupí na příď lodi uvolní kryt kotvy a do ruky uchopí elektrický ovladač kotvy. Na pokyn kapitána začne spouštět kotvu na dno mělčiny. Kapitán s pokynem ke spouštění oznámí obsluze hloubku moře právě v tom místě. Obsluha musí odhadnout dálku vytočeného kotevního řetězu i okamžik kdy kotva klesne na dno. Poté přidá trojnásobnou až pětinásobnou délku kotevního řetězu, délka závisí na rychlosti větru a na poloze zátoky. Délku kterou vypustí vždy konzultuje s kapitánem. Počká na napnutí kotevního řetězu a položením ruky na kotevní řetěz usoudí zda kotva drží. V případě pochybností kapitán provede mírné popojetí s lodí. V případě že se kotva nechytí nebo se vytrhne manévr se musí opakovat do doby perfektního zakotvení. Po celou dobu kotvení je v provozu motor lodi. V případě že se nepodaří po několikáté důkladně zakotvit je lepší si najít jiné kotviště. Obsluha kotvy nesmí zapomenout vypnou ovládání kotvy na hlavním panelu. Při vytažení kotvy obsluha postupuje při vytahování kotvy z vody pomalu v časových intervalech, protože dává do prudkého pohybu loď. Kotva se může vytahovat z vody pouze v případě že běží motor a kapitán je za kormidlem.


Obsluha hlavní plachty:

Obsluha hlavní plachty při pokynu kapitána přistoupí ke stěžni a klikou vytahuje pomalu hlavní plachtu, při silném větru musí vyčkat na pokyn kapitána, který natočí loď proti větru. V této chvíli se plachta klidně ale svižně vytahuje. Potom se provede se vytrimování plachty. V případě pokynu nebezpečí musí obsluha hlavní plachtu okamžitě a rychle stáhnou klikou u stěžně. Gena a kosatka se dá pohodlně stáhnout z kokpitu ale hlavní plachta se musí stahovat až u stěžně. To platí i pro refování hlavní plachty při silném větru. Stručně řečeno obsluha hlavní plachty při slabém či mírném větru je legrace, ovšem při silném větru jde legrace stranou, protože působící síly jsou značné.


Obsluha geny:

Vytažení genakru provádíme tak že uvolníme lano od genového rola a tahem za genakrovou otěž vytáhneme genu na předem určenou stranu. Stažení genakru se provede opačným způsobem, uvolníme otěž genakru a lanem od rola namotáme přední plachtu do sebe. Během plavby ostře proti větru budou potřeba provést obraty RE. Ta se provádí tak že se prudce změní směr lodi, přední genakr se nechá přejít větrem na druhou stranu lodi kde se zajistí otěží.


Vedoucí financí:

Vedoucí financí vybere předem schválenou finanční hotovost od každého člena výpravy. Je povinen z těchto finančních prostředků hradit vše potřebné provozní platby. Je povinen hotovost vést v několika měnách (koruny, kuny a eura). Musí vést písemnou evidenci všech uskutečněných plateb v různých měnách a vše pečlivě zaznamenat s místem určení a datem. Převážně se bude jednat o platby za použití Maríny, nákupy pečiva a ostatních potravin, dále se bude jednat o poplatky za vyvázání na bojích, poplatky za naftu do lodi, za benzín a olej do motoru na člunu apod. Poplatky za naftu do auta a poplatky za nezbytné silniční známky a zpoplatněné úseky dálnice a poplatky za parkování si hradí každý řidič auta sám. Tyto podklady v písemné podobě a své finanční podklady předá na závěr pobytu vedoucí financí kapitánovi, který provede již doma celkové vyúčtování výpravy pro každého člena dovolené. Zájezdy na pevnině, půjčovné za auta, vstupné do jeskyň a ostatních objektů, poplatky za místní dopravu si každý hradí sám z vlastních prostředků. Zrovna tak si každý hradí sám útratu v restauracích a stáncích či jiných aktivitách. Na pozdější reklamace a předkládání nejrůznějších účtenek nebude brán zřetel.


Kapitán:

Zodpovídá za celou posádku a loď. Ručí nejen osobně ale i právně za životy a majetek dle námořního práva příslušného státu. Proto má konečné slovo ve věcech provozu na lodi jejího řízení a organizace. Podřizuje se většině posádky pouze ve věcech změny programu plavby či vytýčeného cíle plavby nebo organizace výprav na pevnině. V případě špatného počasí či jiného dopředu předvídatelného nebezpečí má právo změnit cíl či program plavby bez ohledu na posádku. Posádka musí příkazy kapitána provádět ihned bez zbytečného prodlení. Kapitán se zase snaží plavbu posádce co nejvíce zpříjemnit vhodným výběrem trasy a načasováním jednotlivých denních etap.


Nejdříve si uděláme malou expedici po lodi. Při prvním pohledu na plachetnici, která je vyvázaná v domovské marině se nám naskytne následující pohled. Uvidíme dvě kormidla, což povyšuje tuto loď do vyšší kategorie. Následuje skládací stoleček a prostorné sezení po stranách, které ve svém nitru ukrývá hluboké úložné prostory. Uprostřed kokpitu zeje díra která nechává tušit vnitřní prostory lodi. Výhodou dvou kormidel je pohodlný vstup na koupající plošinu na zádi, kdy se nemusí pracně vyhýbat kormidlům ale projde se jejich středem. Nad hlavou je možné roztáhnou plachtu proti slunci – bimini a vpředu nás bude chránit nástavba nad palubou lodi proti přepadávajícím vlnám sprayhood. Pokud obejdeme po lubu lodi sprayhood dostaneme se ke stěžni.

Pohled do kokpitu na dvě kormidla

A dále pak pokračujeme na příď lodě, která bude pravděpodobně doménou manželek, které ji vtisknou svůj ráz vůni opalovacích krémů dek, lehátek a spoustou hrubých pomluv svých protějšků. Nicméně je pravdou, že opalování na palubě lodi pod napnutými plachtami má svůj neopakovatelný ráz. Snad si dovolím tvrdit, že se vrací pocit každého člověka z dětských let absolutního bezpečí, kdy kolébající loď a množství oplachtění, hejna navozuje pocit jízdy z dětského kočárku. U některých, poněkud jinak založených jedinců, především pak mužského pohlaví, pak onen pravidelný houpavý pohyb navozuje pudové pocity, jenž jsou vzdálené ranému a bezstarostnému dětství.

Plánek vnitřního uspořádání plachetnice

Doména mužů bývá na zádi v kokpitu, ryze z praktického důvodu. Odtud se loď řídí, a je zde lednička. Případně lze vnímat tuto informaci i obráceně. Při vstupu do zejícího otvoru se ocitneme na krátkém schodišti které končí v prostorném salonu. Dominantní postavení v tomto prostoru tvoří pohodlná sedačka se stolem uprostřed. Naproti sezení je umístěna velká lodní kuchyň.Vpravo je umístěna toaleta, uprostřed obrázku stoupající schodiště které po obou stranách lemují vstupy do obou záďových kajut lodi. Vlevo je vidět pracoviště navigátora.

Pohled do kuchyně

Kuchyně je výborně vybavena nádobím a ostatními pomůckami, které dokreslují tuto krásnou místnost. Uprostřed je umístěn plynový vařič a pod ním je k dispozici trouba. Vpravo je umístěna dvojitá výlevka s teplou vodou. Vlevo je prostorná výkonná lednička. Všechny prostory jsou zaplněny funkčními skříňkami a policemi. Některé jsou doplněny bodovými světly. Pod schodištěm je v šachtě situován spolehlivý spalovací motor. Ještě krátký pohled do chodbičky umístěné mezi příďovou kajutou a salonem. Vlevo se jde na záchod vpravo je kajuta s patrovou postelí.

Saloon, Salon z jiného pohledu

Příďové kajuty mají výhodu v tom že jsou odstíněny od hluku. Jednak při plavbě do nich minimálně proniká hluk motoru. Při vývazu v marině jsou zadní kajuty podrobeny přímému hluku jednak z Maríny, protože loď je vždy vyvázána zádí a tedy můstkem k molu a jednak hlukem rozvášněné společnosti v kokpitu. Obě záďové kajuty jsou přímo pod kokpitem. Posádka se dohodla na společně organizované stravě a obsazení lodních kajut. Dále společné užívání potravin, vína, piva a nealkoholických nápojů. Dále došlo k rozdělení funkcí posádky, popis funkcí je popsán dále podrobněji.

Příďová kajuta, Záďová kajuta

Cesta začíná v Olomouci, odkud pochází vlastně celá posádka, odjezdem po patnácté hodině v pátek směrem po dálnici na Bratislavu, později Maďarsko a do cíle našeho určení a to je Chorvatsko, Split. Plánované jsou dvě auta, kde se rozmístí budoucí posádka celkem pohodlně po čtyřech. Cestu autem bude absolvovat jako řidič vlastního auta Jarda Šimek a Ivo Kmoníček, náhradník (stejně kvalitní řidič) bude Honza Andrés, taktéž s vlastním autem. Cesta bude probíhat v dovolenkovém tempu s častými zastávkami, nepojedeme žádné závody. Do maríny Kaštely, cíle našeho vyplutí, dorazíme pravděpodobně v ranních či dopoledních hodinách sobotního dne. Zde si v klidu vybalíme a využijeme zdejšího velmi dobrého sociálního zařízení a hlavně sprcha bude vítaným osvěžením po dlouhé cestě.

Kapitán spolu s vedoucím financí půjdou vyřídit náležitosti s přebíráním lodi správního a finančního charakteru. Loď od místního skipera přebere kapitán s druhým důstojníkem. Po úspěšném převzetí lodi dojde k nalodění posádky. Ta bude probíhat tak že část posádky převeze potraviny a ostatní výbavu z auta vozíkem k tomu v marině určeným na molo k lodi. Zde další část posádky bude výbavu přebírat a začne výbavu a potraviny, pití atd. ukládat na předem určená místa. Pro toto ukládání slouží na plachetnici velké odklopné boxy v kokpitu. Zde se uloží převážná část dovezeného ovoce a zeleniny, dále zde bude uloženo nealko a alko pití. Množství, které bude určeno k budoucí spotřebě se v nezbytném množství, tedy takřka vše, se dá vždy předem do lednice k vychlazení. Dále zde budou uloženy všechny boty. Na lodi se pohybujeme naboso. Oblečení si posádky uloží do skříněk k tomu určených ve svých kajutách. Ostatní potraviny, konzervy, polotovary a pečivo se uloží do skříněk v lodní kuchyni. Pouze potraviny či pochutiny, které budou soukromého rázu si posádka uloží do svých kajut ovšem v omezeném množství, pečlivě si je označí, aby nedošlo k nečekaným přesunům. Není třeba sebou brát jakékoli vybavení, lodní kuchyň je velmi dobře vybavena nádobím a ostatními kuchyňskými potřebami, v případě nečekaného úbytku během plavby, pak na konci dovolené bude promptně tento stav doplněn. Vedoucí proviantu pečlivě dohlíží a řídí činnost ukládání potravin do lodní kuchyně. Věci vybavení jako jsou vodní ploutve brýle apod. budou umístěny také do boxu v kokpitu. Výjimku tvoří elektronika, foťáky, kamery, počítače, které mohou ležet spolu s brýlemi na stolku navigace. Ostatní věci jako jsou telefony, kulmy, hodinky, přehrávače apod.. jsou umístěny buď v kajutě nebo na předem určeném místě pro každého člena posádky. Po úspěšném urovnání všech věcí si každý povleče svou postel, (pokud nebude již připravena, služby se neustále zlepšují) a připraví si svou kajutu k spánku. U členů posádky, kteří v životě nepovlékali postel a pro něž bude tato činnost tedy zcela novou, bude uspořádáno školení. Zbytek posádky (ten šťastnější) se ujme naprosto nezbytné kontroly čerstvosti potravin a nápojů, přičemž jakákoliv potravina nesoucí jen náznak zvadlosti, musí být nikoliv vyhozena, ale ihned zkonzumována. V případě zbývajícího času bude proveden nácvik některých důležitých úkonů v praxi, (jedná se o vytažení a stažení plachet, nácvik přistávacího manévru, nebo záchrana muže přes palubu). Na tvrzení některých členů posádky: „To umím, není třeba nacvičovat!“, „Musím si zatelefonovat“, „Je mi zle“, „Za hodinu mi letí letadlo!“ a tak všelijak podobně, nebude brán zřetel. Počet šťastných členů posádky se tím pádem bude rázem rovnat nule. Možnou alternativou, je že odplujeme natankovat palivo do vedlejšího boxu v marině. Po úspěšném přistání vyvážeme loď a přesuneme se do nejbližší restaurace na společnou večeři a zasloužené pivo a kde také budou vyhodnoceny výsledky cvičení. Nejhorší pár pak platí vše.

Prvního dne výpravy ráno v sedm hodin, si každý provede osobní hygienu v sociálním zázemí Maríny a o půl osmé se nachystá snídaně v kokpitu. V případě nepříznivého počasí je možné snídani podávat v salonu lodi. V osm hodin musí být posádka připravena k odplutí. Pokud pro někoho je budíček v sedm hodin příliš brzo a své povinnosti při odplutí za něj provede někdo jiný, může si budíček načasovat dle potřeby. Tato podmínka ovšem neplatí pro Zdenu Andrésovou, zde by totiž mohl nastat fakt, že pro ni doba vyplutí splyne s dobou připlutí do další mariny, aniž bychom podle ní opustili marinu původní. Dotyčný však musí počítat s tím že si hygienu provede ve stísněnějších podmínkách lodi. V případě mohutnějších oslav bude budíček po všeobecné domluvě posunut na pozdější hodinu, (ohlášená, nicméně naprosto neočekávaná návštěva Bin Ladina, který přijede dle jeho slov někdy mezi „pondělkem a pátkem, kterýžto fakt nám zopakoval asi 58 x). Z přístavu Kaštela vyplujeme tedy podle plánu v neděli ráno v osm hodin. Po nácviku vytažení s stažení plachet a zachránění muže přes palubu, zakotvíme u ostrova Čiovo, nebo u Splitu. Rozhodující vliv na to bude mít směr větru.

Náklon plachetnice

Po nácviku prvního kotvení hurá do průzračných vln Jadranu, což by mohlo být okolo desáté hodiny. Po dostatečném koupání z lodi bude následovat malá svačinka a káva, možná i drink. Po vytažení kotvy zamíříme podél splitského pobřeží k městu Omiš. Zde se pokusíme vyvázat u dlouhého mola. Použijeme náš člun a přívěsný motor a poplujeme po čtyřech ve dvou výpravách proti toku řeky Cetiny. Nemusím připomínat kamery a foťáky sebou, neboť nás čekají úchvatné pohledy zdejší krajiny a fantastické barevné scenérie, patrné zejména s teras restaurací a přilehlých barů.

Üstí řeky Cetiny u Omiše

Po opětovném setkání obou skupin, které nejprve oslavíme bujarým rykem, najdeme místo s osamělou pláží na osamělé koupání a na šálek domácí kávy. K večeru doplujeme do Bašky Vody, kde vyvážeme loď v marině a budeme se věnovat příjemnému posezení a probírání zážitků z uplynulé cesty. Pomalu budeme sledovat jak se slunce kloní k západu a jeho poslední paprsky se jiskří ve sklence chladivého šampusu a současně se odrážejí od dobře namaštěné pečeně, z čehož logicky vyplývá, že stávající pohodu samozřejmě doplní i bohatý stůl. Případně můžeme večer navštívit místní romantickou hospůdku.

Baška Voda

Druhý den naší plavby vyplujeme z Bašky vody směrem podél pobřeží směrem na Makarskou riviéru. Zde se vyvážeme u hlavního mola malebného nábřeží bychom se zdrželi u množství různých obchodů a krámků, případně naplánovali návštěvu zdejší restaurace. V odpoledních hodinách, případně večerních hodinách, poté co bude Zdena konečně nalezena v některém z obchůdků: „Honzi mám si koupit tohle nebo tohle tričko? A nemáš drobný?!“. Siestu, si vychutnáme na velmi krásné písečné pláži několik mil za městem, na kterou odplujeme lodí.

Makarská riviera při pohledu z moře

Po výtečném obědě a nezbytném odpoledním drinku, dáme pevnině sbohem a zamíříme k jadranským ostrovům. Prvním navštíveným ostrovem v řadě bude ostrov Brač. Brač patří k jednomu z největších ostrovů jadranského souostroví. Jeho nejvyšší bod „Vítova hora (Vidova gora, 780 m)“ je současně také nejvyšším bodem celého jadranského archipelagu. Vrchol hory je skvělým vyhlídkovým bodem a místem startu vyznavačů paraglidingu a létání na rogalu.

Mapa ostrova Brač

Našim prvním cílem bude všeobecně známý zejména z pohledů Chorvatka mys Bol. Nebo také jako Zlatnij Rat. Prohlídku a koupání u tohoto mysu provedeme tak, že se vyvážeme na jedné ze zdejších bojích, cena 100 Kn. Po prohlídce zdejšího velmi čilého mumraje lidí lodí a surfů odplujeme do přístavu města Bol a budeme se snažit vyvázat u vhodného mola. Je zde také možnost vyvázání u mola hotelového komplexu. Dle momentální situace a hlavně podle předpovědi počasí rozhodneme zda budeme nocovat zde a nebo posléze odplujeme do zátoky Blaca. Zde je plánováno setkání s naším mimořádným kamarádem Bin Ladinem a jeho půvabnou partnerkou. Právě zde bychom využili možnosti jeho mobility a postupně ve dvou etapách navštívili již zmiňovaný nejvyšší vrchol ostrova. Odměnou některým z nás, kteří tento výstup bez kyslíkových bomb absolvují, bude úchvatný pohled na souostroví jižního Jadranu, o zbytek se postarají zdravotnice, kterých je lodi, alespoň první den plavby tomu tak bylo, dostatek.

Foto mysu Bol na Brači, tak jak jej známe z reklamních fotografií

Plánovaný večírek bychom si užívali buď ve zdejším prostředí města Bolu s možností návštěvy restaurace a nebo v osamělé zátoce Blaca kde bychom nikoho nerušili, (ani ostatní nás) a hojně bychom využívali možnosti večerního koupání a s chutí si vyslechli některou z historek, které nám poví Lády. Zejména pak Škárkovi ještě nepoznali Ládyho přednášku na téma: „Kterak jsem dělal v bordelu“ Tento program ovšem ovlivní především počasí a také délka přednášky již zmíněného Ládyho (předpoklad 3 – 4 hod. K tomuto času je ovšem nutno připočíst aklimatizaci Škárků). Stání na kotvě v osamělé zátoce má několik výhod. První výhoda je že je to zadarmo, druhá výhoda plyne z osamělosti a tedy i romantiky koupání a hvězdné oblohy. Nevýhodou je že není samozřejmě k dispozici žádné zázemí Maríny. Každá věc má i svůj háček a tou je změna počasí. Každý kapitán lodi má svou noční můru vize náhle změny počasí, kdy dojde vlivem větru k vytržení kotvy a následnému tápání rozespalé posádky v naprosté tmě zálivu a postupnému poškození lodi o skaliska na dně mělčiny zátoky. Třetí den expedice Bavaria 09 vyrazíme ze zátoky Blaca směrem vzhůru strmým stoupáním přibližně 40 minut ke skalnímu klášteru Blaca původem z 16 století. Pokud budeme nocovat na Bolu, musíme sem samozřejmě nejdříve doplout. Skalní klášter je zasazen do komplexu skal a podle průvodce patří největším zvláštnostem ostrova Brač. Po návratu na loď, poté co přesvědčíme některé členy posádky, že stát se mnichem je rozhodně větší zlo, než pokračování v plavbě, si dopřejeme krátký odpočinek a vyplujeme vstříc novému ostrovu a tím bude Vis. Trasa plavby na Vis povede okolo ostrova Hvar a také budeme muset obeplout Paklenické ostrovy. Ty si pravděpodobně prohlédneme při zpáteční cestě, zrovna tak jako město Hvar na stejnojmenném ostrovu. Zda nám z kláštera zamává novic řeholního řádu, nelze nyní konstatovat.

Zda nám z kláštera zamává novic řeholního řádu, nelze nyní konstatovat.

Po obeplutí Paklenických ostrovů nás již čeká opravdu otevřené moře a stoprocentně čerstvý vítr. Pomocí tohoto větru by se mohla cesta značně urychlit a užili bychom si i trochu adrenalinu. Po vyplutí na otevřené moře vnímaví jedinci ucítí jemnou vůni moře spojenou se slunečními paprsky, které vyvolává zvláštní atmosféru a nádech něčeho neskutečného. Ostatní jedinci poznají opravdový neskutečný zážitek hluboce předklonění přes zábradlí lodě. Touto atmosférou je protkán celý pobyt na jedinečné perle jadranu a tou je ostrov Vis. K tomuto vzdálenějšímu ostrovu pravděpodobně doplujeme v odpoledních hodinách a najdeme si místo pro vyvázání lodě v přístavu stejného názvu města Vis. Odpoledne můžeme strávit prohlídkou přístavu, kde si můžeme vypůjčit kabriolet nebo skútr ve zdejší půjčovně. Jízda po ostrově přinese nečekané scenérie, protože ostrov je poměrně na svou velikost velmi hornatý. Celou atmosféru doplňuje výjimečné podnebí s vyšší teplotou a neustálým mořským větrem, který přináší svěží a neopakovatelnou atmosféru ostrova. Doporučuji navštívit zdejší vynikající pekárnu s křupajícími rohlíčky. Pro některé členy to dokonce může být jediná potrava, kterou po zbytku pobytu budou schopni pozřít.

Mapka ostrova Vis a Biševo.

Čtvrtý den vyplujeme z přístavu Vis a poplujeme podél jeho jižního pobřeží směrem na ostrůvek Biševo, kde si určitě nenecháme ujít prohlídku slavné Modré jeskyně. Během plavby okolo jižní čáry pobřeží ostrova Vis navštívíme malebnou zátoku Budíkovac přímo předurčenou pro koupání. Moře je zde tak čisté a průzračné, že při pohledu na dno se vám zdá že dostanete na dno a přitom vidíte hloubku minimálně dvaceti metrů. Vedle malého ostrůvku leží ještě menší ostrůvek kde si určitě nenecháme ujít prohlídku pomocí našeho gumovém člunu Zelenou jeskyni. Po prohlídce jeskyně poplujeme dále na západ podél pobřežní linie ostrova Visu.

Divoká strž Stinava

Zde stojí za to navštívit a zakotvit v množství překrásných zátok, také se nabízí i možnost domluvit si tady překrásné a poklidné ubytování. Určitě ale navštívíme pravděpodobně jednu z nejdivočejších zátok ostrova a tou je strž Stinava. Po výpravě na gumovém člunu do všech prostor a zákoutí strže zvedneme kotvy a budeme pokračovat na ostrov Biševo cíl naší dnešní cesty. Zde se nachází nejznámější Modrá jeskyně. Vstup je zpoplatněn (předloni 30 kun). Loď se pokusíme vyvázat u krátkého mola. Navštívíme zde stylovou restauraci na vrcholu kopce, ve které západ slunce vypadá obzvláště překrásně, pokud ovšem tento pohled nebude zkalen pohledem do peněženky, případně na našeho kapitána nebo, nedej bože, na sebe samého. Noc strávíme podle počasí a stavu posádky vyvázáni buď u mola na Biševu, samozřejmě pokud tady bude místo, nebo odplujeme do přístavu v Komiži.

Slavná modrá jeskyně na ostrově Biševo

Předposlední den a to je v pořadí pátý den buď vyplujeme na opuštěný ostrov v jaderském moři a tím je Světac (Sveti Andrija). Po cestě budeme míjet ostrov Brusnik. Ostrovy jsou známi pro svou bohatost okolního moře na množství ryb a langust. Proto nám nic nebrání pokusit se připravit si na večer chutnou a zdravou večeři, případně podnikneme delší plavbu na ostrov Korčulu do přístavu Vela Luka. Nebo třetí možností je návrat k pobřeží pevniny, který budeme muset stejně odpoledne provést i při prvních dvou možnostech. Pro poslední noc strávenou na ostrovech použijeme buď marinu na Paklenických ostrovech, vyniká množstvím stylových restaurací a zvláštním tropickým podnebím kde se daří růst obrovským kaktusům s velkými ostny…. Nebo můžeme použít zátoku Stomorska na ostrově Šolta. Další možností je přenocovat v přístavu na ostrově Hvar ve městě Hvar, problém bude zde najít nějaké vhodné místo na vyvázání lodě, protože lodě s takovou posádkou zde již dlouho nezřeli. V každém případě bude záležet na momentálním stavu posádky a hlavně na počasí.

Poslední den to je šestý v pořadí vyplujeme na poslední plavbu a budeme se pomalu loučit s mořem a ostrovy. Po odpolední siestě zamíříme do domovské mariny ve splitském zálivu. Než doplujeme do mariny Kašteli musíme doplnit naftu u pumpy, která je situovaná vedle mariny. Poslední noc strávíme na lodi vyvázanou v přístavu Kaštela. Ráno nás probudí potápěč pod lodí, který bude kontrolovat spodek a kýl naší Bavarie. Nastane opačný postup balení všech věcí do auta. Kapitán spolu s důstojníkem předají chorvatskému skiperovi loď v nepoškozeném původním stavu. Kapitán vyřídí doklady a spolu s finančním vedoucím provedou vyúčtování platby za motorovou naftu. Doufejme, že vše stihneme v dopoledních hodinách a neprodleně se vydáme zpět na cestu k domovu plni příjemných zážitků a odpočati od denních starostí, plni zážitků, kladných či méně kladných či ještě méně a méně kladných, které nás doslova naplnily.Slavní kapitáni v literatuře:

• Kapitán Kajman – kniha dobrodružných povídek Karla Maye
• Hrdinný kapitán Korkorán, dobrodružný román Alfreda Assollanta
• Hrdinný kapitán Korkorán – český film s Vlastou Burianem v hlavní rolí
• Kapitán Nemo – literární postava z románu Dvacet tisíc mil pod mořem Julese Verna
• Kapitán Nemo – vědeckofantastická románová trilogie J. M. Trosky
• Kapitán Fracasse – dobrodružný historický román od Théophila Gautiera
• Děti kapitána Granta – dobrodružný román od Julese Verna
• Patnáctiletý kapitán – dobrodružný román od Julese Verna
• Stateční kapitáni – dobrodružný román od Rudyarda Kiplinga


- - kontakt: - - Ivo Kmoníček     ivo@kivo.cz     tel: +420 775 206 290                                                                        -- desing a zpracování: Ivo Kmoníček --